Fransızca

0

Fransızca bugün Fransa’da ve eski Fransız sömürgesi ülkelerde kullanılan bir dildir. Şu anda dünyada yaklaşık 200 milyon kişi Fransızca bilmekte ve konuşmaktadır. Geçmişte, henüz İngilizce bu kadar yaygın bir değilken Fransızca dünyanın en önemli diliydi ve bugün İngilizceyi bilmek ne ise, geçmişte de Fransızcayı bilmek aynı anlama geliyordu, bu sebeple dünyada özellikle Aydınlanma Çağı, Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi’nin olduğu yıllarda Fransızca bir çok edebiyat, bilim, tarih ve felsefe kitabı yayınlanmıştır ve bu kitaplar günümüzün demokratik, estetik, siyasi ve ekonomik anlayışlarını oluşturmuştur.

Bugün en çok Fransa’da konuşulsa bile bunun dışında başta Kanada olmak üzere Belçika, İsviçre, Afrika, Lüksemburg ve Monako da konuşulmaktadır. Bugün 29 ülkenin resmi dili olan Fransızca aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in bütün alt kurumlarında ve uluslararası kuruluşlarda resmi dildir.

Fransızca dil eğitimi kişiye ikinci bir dil bilmek gibi artı katmasının yanı sıra dünyanın gerek diplomatik gerek ticari çok önemli bir dilini bilme ve pratik yapma olanağı sağlar.

Fransızcanın önemine bakacak olursak eğer; günümüzü şekillendiren tüm düşünce akımlarının, yani post modernizm, post yapısalcılık ve modern sanatlar vs gibi hepsinin kökeninin Fransızca ve Fransa olduğunu görürüz. Özellikle sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen, akademik kariyerini de bu yönde ilerletmek isteyen kişilerin Fransızca bilmesi ve Fransızca yurtdışı eğitim alması büyük bir avantaj sağlayacaktır. Zaten yurtdışındaki çoğu yüksek lisans programı ikinci dil bilen öğrencileri kabul etmeye daha yatkındır. Fransızca da önemli bir dünya dili olduğu için bu dili bilerek, öğrencinin master başvurusu yapması hiç şüphesiz önemli bir artı puan katacaktır.

Paylaş.

Yorum Yaz